กำหนดนักศึกษาใหม่ 61

สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

จองรายวิชาเรียน คลิก

  • ระบบจองเปิด ระหว่างวันที่ 2 - 23 กรกฎาคม 2561
  • ระบบเปิด เวลา 09.00 น.

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 61 คลิก

ระบบจองรายวิชา คลิก