ปฏิทินการเรียนการสอน

ปฏิทินการเรียนการสอน ไฟล์
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 2/67 (18 ม.ค. 67)  download

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 2/67 (18 ม.ค. 67)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 1/67 (4 ม.ค. 67)  download

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 1/67 (4 ม.ค. 67)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 3/66 (19 ธ.ค. 66)  download

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 3/66(22 เม.ย. 67ฉบับแก้ไข

 

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 3/66 (19 ธ.ค. 66)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 2/66 (14 พ.ย. 66)  download

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 2/66 (14 พ.ย. 66)

 download

ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 1/66(14 พ.ย. 66) ฉบับแก้ไข

 

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 1/66 (7 ส.ค. 66)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 1/66 (7 ส.ค.  66)  download

 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 3/65 (12 ม.ค. 66)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 3/65 (24 มี.ค. 66)  download

กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 2/66 (15 ก.พ. 66)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 1/66 (15 ก.พ. 66)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 2/66 (7 ก.พ. 66)

 download
 ภาคปกติ:  ภาคการศึกษาที่ 1/66 (15 ก.พ. 66)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 2/65 (7 ธ.ค. 65)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 2/65 (3 ต.ค. 65)  download

กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 1/65 (3 ต.ค. 65)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 1/65 (16 ส.ค. 65)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 1/65 (19 ส.ค. 65)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 1/65 (30 มิ.ย. 65)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 1/65 (30 มิ.ย. 65)

 download
กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 1/65 (20 เม.ย. 65)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 3/65 (22 มี.ค. 65)

 download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 2/65 (22 มี.ค. 65)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 1/65 (22 มี.ค. 65)

 download
 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 3/64 (26 เม.ย. 65)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 3/64 (6 ม.ค. 65 )

 download
กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 3/64 (25 ก.พ. 65)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 2/64 (25 ม.ค. 65)

 download
กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 2/64 (11 ม.ค. 65)  download

กศ.บป. :  ภาคการศึกษาที่ 2/64 (5 ม.ค. 65 )

 download
กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 2/64 (22 พ.ย. 64)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 2/64 (25 ต.ค. 64)

 download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 2/64 (6 ม.ค. 64)  download

 ภาคปกติ: ภาคการศึกษาที่ 1/64 (9 ก.ค. 64)

 download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 1/64 (21 มิ.ย. 64)  download

 กศ.บป.: ภาคการศึกษาที่ 1/64 (21 มิ.ย. 64)

 download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 3/63 (19 พ.ค. 64)  download

 กศ.บป.: ภาคการศึกษาที่ 3/63 (27 เม.ย. 64)

 download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 3/63 (6 พ.ค. 64)  download

 กศ.บป.: ภาคการศึกษาที่ 2/63 (22 มี.ค. 64)

 download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 3/63 (17 ธ.ค. 63)  download

 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 3/63 (17 ธ.ค. 63 )

 download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 2/63 (22 ก.พ. 63)  download

 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 2/63 (7 ม.ค. 64)

 download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 2/63 (23 พ.ย. 63)  download

 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 2/63 (23 พ.ย. 63) 

 download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 1/63 (6 ต.ค. 63)  download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 1/63 (14 ส.ค. 63)  download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 1/63 (11 ส.ค. 63)  download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 1/63 (9 ก.ค. 63)  download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 3/62 (24 เม.ย. 63)  download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 3/62 (16 มี.ค. 63)   download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 3/63 (29 ก.พ. 63)  download
 กศ.บป. : ภาคการศึกษาที่ 2/63 (29 ก.พ. 63)  download
 กศ.บป.  : ภาคการศึกษาที่ 1/63 (29 ก.พ. 63)  download
 ภาคปกติ : ภาคการศึกษาที่ 1/63  (29 ก.พ. 63)  download
 กศ.บป.  : ภาคการศึกษาที่ 3/62 (8 ม.ค. 63)  download
 ภาคปกติ : ภาคฤดูร้อน 2562 (15 ก.ค. 62)  download

ปฏิทินย้อนหลัง