ประกาศเปิด-ปิด

กำหนดการ ปิด-เปิด ภาคการศึกษา  
วันปิดภาคการศึกษา 2/66 เปิดภาคการศึกษา 1/67  นักศึกษาภาคปกติ adobe
วันปิดภาคการศึกษา 2/66 เปิดภาคการศึกษา 3/66  นักศึกษา กศ.บป.    adobe
วันปิดภาคการศึกษา 1/66 เปิดภาคการศึกษา 2/66  นักศึกษาภาคปกติ
adobe
วันปิดภาคการศึกษา 1/66 เปิดภาคการศึกษา 2/66  นักศึกษา กศ.บป.      adobe
วันปิดภาคการศึกษา 3/65 เปิดภาคการศึกษา 1/66  นักศึกษา กศ.บป.
adobe
วันปิดภาคการศึกษา 1/65 เปิดภาคการศึกษา 2/65  นักศึกษา กศ.บป.      adobe
วันปิดภาคการศึกษา 2/64 เปิดภาคการศึกษา 1/65  นักศึกษาภาคปกติ adobe
วันปิดภาคการศึกษา 2/64 เปิดภาคการศึกษา 3/64  นักศึกษา กศ.บป.      adobe
วันปิดภาคการศึกษา 1/64 เปิดภาคการศึกษา 2/64  นักศึกษา กศ.บป.   ฉบับแก้ไข 23 พ.ย. 64 adobe
วันปิดภาคการศึกษา 1/64 เปิดภาคการศึกษา 2/64  นักศึกษา กศ.บป.      adobe
วันปิดภาคการศึกษา 1/64 เปิดภาคการศึกษา 2/64  นักศึกษาภาคปกติ adobe
วันปิดภาคการศึกษา 3/63 เปิดภาคการศึกษา 1/64  นักศึกษา กศ.บป.      adobe
วันปิดภาคการศึกษา 2/63 เปิดภาคการศึกษา 1/64  นักศึกษาภาคปกติ adobe
วันปิดภาคการศึกษา 2/63 เปิดภาคการศึกษา 3/63  นักศึกษา กศ.บป.      adobe