ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง  ลว.   ไฟล์

 

   

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ไวนิล ขนาด 2.9x8 เมตร พร้อมติดตั้ง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 รอบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 800 แกรม และอื่นๆ

จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 และอื่นๆ

จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด A4

แบบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปี 2561 รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Toner HP Laserjet CE 285A และอื่นๆ

จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ปกสี 29 หน้า 

ปก 4 สี ทั้งหมด เล่มยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทั่วไป ไวนิล ขนาด 2.9x8 เมตร พร้อมติดตั้ง 

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10 และอื่นๆ

จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอื่นๆ กรรไกรขนาด 10 นิ้ว KTV และอื่นๆ

จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 25 ธ.ค. 60  คลิก

แจกแจงงบประมาณการซื้อ-จ้าง พัสดุตามโครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานฯ  (20 ธ.ค. 60) คลิก