สมัครนักศึกษาใหม่ กศ.บป. ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สนใจอ่านรายละเอียด สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คลิก และสามารถซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

ขยายเวลารับสมัคร ถึง วันที่ 20 มิ.ย. 2561 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศหยุดราชการและมหาวิทยาลัย) เวลาที่สามารถสมัครได้ เวลา 09.00 - 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-352-000 ต่อ 1144, 5601, 1147